BlueRed

by Masha Avonavi


Photographer: Masha Avonavi @mavonavi

Fashion stylist: Nina Ushankova @nina_ushankowa

MUAH: Dmitry Bychkov @moss_and_gold

Model: Nadine @dnkmodels

Location: Rock&Pop @rockandpopschool

Retoucher&Assistant: Lena Belokrinitskaya @helenspace

Assistants: Alexander Chumakov @shurikvas Alexey Lugovtsov @alexlugovtsov

 

Related Updates

Webtorial18 Jul 2021
passion rouge
——— Glenn Prasetya
Webtorial24 Jun 2020
Ellie's Yard
——— Serik Serikov
Webtorial24 Jun 2020
Casual Sport
——— Mateusz Frycz
Webtorial22 Jun 2020
Carnal Flower
——— HAN YANG