BlueRed

by Masha Avonavi

Photographer: Masha Avonavi @mavonavi

Fashion stylist: Nina Ushankova @nina_ushankowa

MUAH: Dmitry Bychkov @moss_and_gold

Model: Nadine @dnkmodels


Location: Rock&Pop @rockandpopschool


Retoucher&Assistant: Lena Belokrinitskaya @helenspace


Assistants: Alexander Chumakov @shurikvas Alexey Lugovtsov @alexlugovtsov

 

Latest Webitorials

NOT FULLY DRESSED

NOT FULLY DRESSED

90'S BABY

90'S BABY

BLACK SHEEP

BLACK SHEEP